ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 3232

Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

Technikum nr 2

 

  OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

4-letnie liceum ogólnokształcące

 

Klasa 1a - matematyczno-fizyczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, fizyka, język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język niemiecki lub hiszpański

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI:  język polski, matematyka, język angielski, fizyka

 

Klasa 1b - biologiczno-chemiczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: biologia, chemia, matematyka

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: niemiecki lub hiszpański

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI:  język polski, matematyka, dowolny język obcy nowożytny, biologia lub chemia (lepszy wynik)

 

Klasa 1c - lingwistyczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: język angielski, geografia, zwiększona ilość godzin języka niemieckiego lub hiszpańskiego

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język hiszpański

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI:  język polski, matematyka, dowolny język obcy nowożytny, geografia

 

Klasa 1d – matematyczno-geograficzna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, geografia, język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język niemiecki  lub rosyjski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI:  język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

Klasa 1e – matematyczno-informatyczna

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, informatyka, język angielski

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język niemiecki lub hiszpański

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI:  język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

Klasa 1f – politologiczno-prawnicza

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

DRUGI JĘZYK OBCY: I grupa: język niemiecki / II grupa: język hiszpański lub niemiecki

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI:  język polski, matematyka, dowolny język obcy nowożytny, historia

 

 

5-letnie technikum

 

Klasa 1Ti – technik informatyk

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, informatyka

DRUGI JĘZYK OBCY: język niemiecki

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI:  język polski, matematyka, dowolny język obcy nowożytny, informatyka

 

Klasa 1Te – technik ekonomista

ROZSZERZENIA PROGRAMOWE: matematyka, geografia

DRUGI JĘZYK OBCY: język niemiecki

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI:  język polski, matematyka, dowolny język obcy nowożytny, geografia

 

 

WSPÓLNA UWAGA DO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO: w przypadku dysproporcji w liczebności grup, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym lub kontynuują naukę danego języka.

 

GRUPA JĘZYKOWA Z DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO ZOSTANIE UTWORZONA PRZY CO NAJMNIEJ 10 OSOBACH CHĘTNYCH.