ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1035

 

Wykaz zajęć dodatkowych nauczycieli ZS nr 2 w Kraśniku

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Termin i miejsce zajęć

Dla kogo prowadzone zajęcia

1

Ilona Sosnówka

Przygotowujące do matury

Środa g.14:20 – 15:05 s.56

Klasa 3c

Wyrównawcze z chemii

Co drugi czwartek g. g.14:20 – 15:05 s.56

Klasa 2c

2

Elżbieta Koper

Rozszerzające wiedzę

Czwartek g.13:40 – 14:25

Klasa 3a

Rozszerzające wiedzę

Poniedziałek g.8:00 – 8:45

Klasa 2g

3

Janusz Wąsik

Przygotowujące do konkursów i olimpiad oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Piątek g.13:30 – 14:15

Chętni LO i T

4

Anna Wawerek

Przygotowujące do matury ustnej

Piątek g.13:30

Klasa 3b

5

Małgorzata Spyra

Konsultacje maturalne i przygotowanie do olimpiady

Według potrzeb

Klasa 3b i 2c

6

Alicja Szubartowska

Przygotowanie do olimpiad i konkursów

Piątek g.8:55 – 9:40

Uczniowie zainteresowani

7

Elżbieta Lasek

Konsultacje maturalne

Poniedziałek g.11:30 – 13:20

Uczniowie zainteresowani

8

Piotr Biały

Z lekkiej atletyki i piłki ręcznej chłopców

Środa g.15:05 – 16:00

Uczniowie zainteresowani

9

Iwona Oszust

Konsultacje maturalne

Piątek g.12:35 – 13:20

Klasa 3f

10

Agnieszka Przywara

Kółko historyczne

Piątek g.14:20 – 15:05

Klasa 1f

11

Andrzej Łukasik

Konsultacje maturalne

Poniedziałek g.14:20

Uczniowie zainteresowani

12

Zbigniew Kaźmierak

Filozofia – przygotowania do olimpiady

Wtorek 13:30 i

Koło filozof g. 14:20

Uczniowie zainteresowani

13

Tomasz Grębski

Kółko matematyczne

Piątek g.7:10 s.35

Uczniowie zainteresowani

14

Ewa Dec

Przygotowanie do olimpiad i konkursów

Wtorek, środa g.7:30 s.54

Uczniowie zainteresowani

15

Kamila Gołofit

SKS

Poniedziałek, środa g.15:30 – 16:30

Uczniowie zainteresowani

16

Agata Zagozdon

Język hiszpański

Poniedziałek, czwartek g.7:10 – 7:55     s.37

Uczniowie zainteresowani z klas 2 i 3

17

Ks. Wojciech Mazur

Młodzieżowa Diakonia Modlitwy (MDM)

Piątek g.19:00 salka katechetyczna w kościele

Uczniowie zainteresowani

Łacina

Poniedziałek g.15:30 s.35

Uczniowie zainteresowani

18

Jolanta Łapa

SKS

Wtorek, czwartek g.15:20

Uczniowie zainteresowani

19

Justyna Sarna

Przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W miarę potrzeb

Uczniowie zainteresowani

20

Ryszard Piórkowski

Kółko matematyczne

Wtorek g.7:10 s.59

Klasa 1b i 2b

21

Edyta Skrzypiec

Konsultacje maturalne

Wtorek 7:15 s.56

Klasa 3b

22

Anna Wójtowicz

j. niemiecki

Środa g.7:30 s.40

Uczniowie, którzy nie mieli wcześniej j. niemieckiego

23

Katarzyna Kremlaś

Historia

Czwartek g.14:25

1fG

24

Renata Łapaj

Konsultacje maturalne

Czwartek g.7:15 s.40

Klasa 3a i 3d

25

Stanisław Cieślik

Geografia

Czwartek, piątek g.14:30

Uczniowie zainteresowani

26

Benedykta Kazula

Konsultacje fizyka

Poniedziałek 2 lekcja (lub wg potrzeb)

Klasy I

27

Monika Ciastek

Kółko informatyczne

Piątek g.7:20

Uczniowie zainteresowani

28

Urszula Gryniuk

Konsultacje maturalne

Czwartek g.14:15 s.57

Klasa 3b i 3c

29

Elżbieta Rudzińska

Geografia

Poniedziałek g.15:05 s.37

Uczniowie zainteresowani

30

Elżbieta Fila

Wyrównywanie wiedzy

Poniedziałek g.14 internat

Uczniowie klas 1 i 2

31

Agnieszka Cedro

Przygotowanie do konkursów, olimpiad, matury, wyrównywanie wiedzy

Według potrzeb

Uczniowie zainteresowani

32

Ks. Maksymilian Robak

Kółko liturgiczne

Czwartek g.17 salka przy kościele

Uczniowie zainteresowani

33

Andrzej Bownik

Zajęcia rozszerzające wiedzę z języka niemieckiego

Wtorek g.14:20,

s.37

Uczniowie klas pierwszych