oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ CKE ˇ MEN ˇ Informatyka ˇ Matematyka ˇ Egzamin zawodowy ˇ Zajęcia dodatkowe ˇ Rekrutacja 2018/2019 ˇ Ubezpieczenie ˇ KontaktSierpień 22 2018 00:18:26
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

2017/2018 Pan Tomasz Grębski – Profesorem Oświaty. Gratulujemy!
Z Życia Szkoły
   Mam ogromną przyjemność poinformować, że p. Tomaszowi Grębskiemu,  nauczycielowi matematyki w naszym „Reju”,  został przyznany zaszczytny tytuł Profesora Oświaty. Każdy, kto poznał pana profesora Tomasza Grębskiego, czy to z perspektywy „szkolnej ławy”, czy z perspektywy zawodowej,  potwierdzi, że ten tytuł przyznano właściwej osobie. Profesjonalizm, sumienność, życzliwość, ogromna wiedza matematyczna, publikacje, wykłady na uczelniach wyższych i szerokie zainteresowania – to cechy i działania które z pana Tomasza czynią osobę nietuzinkową, osobę, która zasługuje na zaszczytny tytuł Profesora Oświaty.
    Pan Tomasz Grębski to jeden z najmłodszych profesorów.  W latach 2008 – 2016 tytuł Profesora Oświaty nadano 153. osobom. Warto podkreślić, że jest to pierwszy tytuł nadany nauczycielowi z powiatu kraśnickiego.
    Profesor oświaty to tytuł honorowy, nadawany na podstawie Karty Nauczyciela nauczycielowi  dyplomowanemu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Kandydatem do tytułu może być nauczyciel dyplomowany, posiadający co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy. Tytuł jest nadawany na wniosek Kapituły a wnioski do kapituły składane są przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, czyli w naszym przypadku,  przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję.
Krzysztof Staruch
dyrektor
Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku


    Poniżej wybrane fragmenty uzasadnienia wniosku p. Tomasza Grębskiego o nadanie tytułu Profesora Oświaty:

    Źródłami osiągnięć i efektywności kształcenia Pana Tomasza Grębskiego są przede wszystkim właściwy dobór treści kształcenia, ich strukturalizacja pod kątem wyznaczonych celów dydaktycznych i wychowawczych, odpowiednie środki dydaktyczne, kompetencje pedagogiczne, dobra znajomość uczniów i ich środowiska, przyjazne podejście do potrzeb ucznia oraz wielka kreatywność i pomysłowość. Posiada bardzo dobry kontakt z młodzieżą, jest świetnym wychowawcą. Potrafi trafnie zdiagnozować wiele problemów zanim „będzie za późno”. O jakości jego pracy świadczą wyniki uczniów uzyskiwane na egzaminie maturalnym z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Co roku kilkunastu jego uczniów uzyskuje wyniki powyżej 90%, jak również wyniki 100%.
Podczas przygotowań młodzieży do egzaminu maturalnego wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel matematyki i egzaminator maturalny, udzielając wielu cennych porad i wskazówek, co zwiększa jakość jego pracy z uczniami. Wyniki te są również efektem tego, że uczniowie mogą korzystać z jego autorskiej Matematycznej Platformy Edukacyjnej, na której rozwiązują testy maturalne on-line. Mocnym czynnikiem motywującym uczniów do działania są stałe wyjazdy z młodzieżą na warsztaty, festiwale naukowe czy wykłady na uczelniach wyższych. Wyjazdy te są efektem jego doskonałej i wieloletniej współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Rzeszowska.
    Pan Tomasz Grębski stale i nieodpłatnie przygotowuje uczniów do wielu olimpiad i konkursów matematycznych. Systematycznie prowadzi w tym celu dodatkowe zajęcia z matematyki. Jego uczniowie osiągają świetne wyniki w tych konkursach i to w finałach ogólnopolskich, zdobywają również indeksy na uczelnie wyższe jeszcze przed maturą.
Jest niezwykle aktywnym nauczycielem i stale włącza się w życie szkoły, m.in.:
- stworzył stronę internetową szkoły (2000 r.) - www.rey.edu.pl
- co rocznie tworzy foldery promujące szkołę,
- systematycznie tworzy lekcje video dla uczniów, z których – poprzez Internet – mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele z całej Polski i świata (http://www.tomaszgrebski.pl/viewpage.php?page_id=595),
- pozyskuje sponsorów na nagrody w konkursach,
- stworzył i prowadzi od kilku lat własny portalu matematyczny „The Mathteacher” (www.tomaszgrebski.pl) – portal ma kilka tysięcy wejść w ciągu dnia, warto wspomnieć, że korzystanie z portalu jest bezpłatne,
- stworzył i prowadzi Matematyczną Platformę Edukacyjną dla maturzystów; używa do tego systemu moodle, który jest potem wykorzystywany na studiach, więc dodatkową zaletą Platformy jest przygotowanie uczniów do obsługi i sprawnego poruszania się po platformach e-learningowych wykorzystywanych masowo na studiach (http://www.tomaszgrebski.pl/moodle/moodle24/),
- w swojej pracy używa nowoczesnych systemów nauczania, m.in. e-learningu.

O działaniach Pana Tomasza wielokrotnie pisano w prasie i prezentowano w telewizji. Oto przykłady artykułów o jego bogatej działalności edukacyjnej i dydaktycznej:
1.    „Tomasz Grębski na pomoc uczącym się matematyki”, portal krasnik24.pl, luty 2017 r.
2.    „Matematyk z Reja wydał zbiór zadań” , Głos Kraśnicki, październik 2016 r.
3.    „Ludzie z pasją: Tomasz Grębski – opowie o muzyce okiem matematyka” , Głos Kraśnicki, styczeń 2016 r.
4.    „Inne spojrzenie na Kraśnik”, Życie Kraśnika, grudzień 2015 r.
5.    „Piękno pod stopami kraśniczan”, portal: naszemiasto.pl, grudzień 2015 r.
6.    „Pokochaj matematykę”, Życie Kraśnika, grudzień 2014 r.
7.    „Maturzyści z Reja mogą sprawdzić swoją wiedzę na Matematycznej Platformie Edukacyjnej”, Głos Gazeta Powiatowa, luty 2014 r.
8.    „Kornelia Ufniarz – stypendystką premiera”, Głos Gazeta Powiatowa, listopad 2013 r.
9.     „Uczniowie bawili się na licealiach”, Kurier Lubelski, wrzesień 2012 r.
10.     „Kulturalnie, sportowo i nie w ławce”, Dziennik Wschodni, wrzesień 2012 r.
11.     „I Licealia Powiatu Kraśnickiego”, portal: naszemiasto.pl, wrzesień 2012 r.
12.    „Laury dla Aleksandry Niezgody”, Głos Gazeta Powiatowa, lipiec 2012 r.
13.    „Olimpijskie sukcesy uczniów Reja”, Kurier Lubelski, maj 2012 r.
14.    „Trwa konkurs foto”, Głos Gazeta Powiatowa, maj 2012 r.
15.    „Podglądaj z Rejem”, Głos Gazeta Powiatowa, styczeń 2012 r.
16.    „Indeksy jeszcze przed maturą”, Głos Gazeta Powiatowa, maj 2012 r.
17.    „Olimpijczycy mają już indeksy”, Kurier Lubelski, maj 2011 r.
18.     „Rej rockową muzą stoi”, Głos Gazeta Powiatowa, marzec 2011 r.
19.    „Rock & Rey tuż, tuż”, Głos Gazeta Powiatowa, marzec 2011 r.
20.    „Z ziemi polskiej do włoskiej”, Głos Gazeta Powiatowa, maj 2010 r.
21.    „Rej znakomicie zdał trudny egzamin”, Kurier Lubelski, marzec 2010 r.
22.    „Grają rocka w szkole”, Dziennik Wschodni, styczeń 2009 r.
23.     „Internetowe sprawdzanie stopni”, Kurier Lubelski, listopad 2008 r.
24.     „Powiat w sieci” – Dziennik Wschodni, 2001 r. 

Wybrane reportaże telewizyjne:
1.    Nauczyciel z Kraśnika – autor książek z matematyki dla maturzystów i nie tylko – Lubelska.TV, 2017 r.
2.    Jest taki dzień – śpiewający belfrowie – TVP1 Teleexpress, TVP3 Panorama Lubelska, TVP3 Szczecin, Lubelska TV, 2016 r.
3.    Relacja z Festiwalu Talentów Rey Talent Show  – TV Kraśnik, 2016 r.
4.    Matematyczna Platforma Edukacyjna – TV Kraśnik, 2014 r.
5.    Licealia 2012 – TV Kraśnik, 2012 r.
6.    Relacja z II Festiwalu Muzycznego Rock & Rey – TV Kraśnik, 2011 r.
7.    Wycieczka uczniów Reja do Włoch – TV Kraśnik, 2010 r.
8.    Potyczki Matematyczne na UMCS – TV Rey, 2009 r.
9.    Relacja z I Festiwalu Muzycznego Rock & Rey – TV Kraśnik, 2009 r.

    Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi nauczycielami i to nie tylko na poziomie szkoły średniej, ale też na poziomie akademickim. Świadczą o tym fakty, że opracował i wygłosił referaty oraz przeprowadził wiele warsztatów na konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych dla nauczycieli, studentów i nauczycieli akademickich.

Oto fragment Referencji Oficyny Wydawniczej Krzysztof Pazdro (2017r.):
„Zajęcia warsztatowe, które prowadzi Pan Tomasz Grębski zawsze są prowadzone profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem, z niezwykle starannie dobranymi tematami odpowiadającymi na aktualne zapotrzebowanie nauczycieli, z mocnym akcentem na nową maturę.
Nauczyciele biorący udział w warsztatach wystawiają wyłącznie pozytywną i bardzo wysoką ocenę Panu Tomaszowi Grębskiemu, podkreślając interesującą tematykę, zawsze połączoną z odpowiednim przekazem. Zaznaczają, że teorię podaje w sposób bardzo przystępny i łączy ją z ćwiczeniami praktycznymi oraz wieloma wskazówkami, radami, a także cennymi materiałami (… ), które poszerzają warsztat ich pracy.
Uczestnicy zwracają również uwagę na wysoką kulturę osobistą prowadzącego, przyjazną atmosferę, szczerość, serdeczność, jak również fakt, że na każde pytanie udziela wyczerpującej odpowiedzi.”

   
    Od 2001 r. jest egzaminatorem maturalnym z matematyki, jak również pełnił wielokrotnie funkcję weryfikatora egzaminu maturalnego. Ponadto – jako doświadczony matematyk – kilkukrotnie pełnił rolę recenzenta. Recenzował książki o tematyce matematycznej, popularnonaukowej czy przygodowej, m.in. w 2016 r. były to: „Matematyczna bombonierka” - autor: K.Ciesielski i Z.Pogoda (warto dodać, że wg jego opinii książka uzyskała najwyższą ocenę i w 2016 r. została uznana za najlepszą książkę popularnonaukową roku) oraz „Zabójstwo Pitagorasa” - autor M.Chicot (hiszpański bestseller).
   
    Dzięki jego zaangażowaniu w pracę, a w szczególności umiejętności motywowania uczniów do działania i nauki co roku kilkudziesięciu jego uczniów bierze udział w wielu konkursach i olimpiadach nie tylko z matematyki. Jako wychowawca motywuje ich również do udziału w konkursach z innych przedmiotów. Uczniowie zostają finalistami i laureatami ogólnopolskich konkursów i olimpiad. Ale matematyka nie jest jedyna w tych działaniach. Wielokrotnie był organizatorem lub współorganizatorem konkursów o charakterze kulturalnym i artystycznym, m.in.:
-    Konkurs fotograficzny „Podglądaj z Rejem” - w r. szk. 2008/2009
-    Konkurs filmowy „Mój Rej, Moja Szkoła” - w r. szk. 2008/2009
-    I Festiwal Muzyczny Rock & Rey – w r. szk. 2008/2009
-    II Festiwal Muzyczny Rock & Rey – w r. szk. 2010/2011
-    I Licealia Powiatowe – w r. szk. 2012/2013
-    Festiwal Rey Talent Show – w r. szk. 2015/2016

    Dorobek publikatorski Pana Tomasza Grębskiego jest bardzo znaczący. Jego publikacje dotyczą różnej problematyki edukacyjnej, od publikacji typowo ćwiczeniowej, zadaniowej, pozwalającej na doskonalenie wiedzy zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, po publikacje popularyzujące matematykę i poruszające związki matematyki z otaczającym światem. Szczególne miejsce zajmują publikacje dotyczące związków matematyki z muzyką. Od wielu lat bada związki między tymi dziedzinami, a nowe odkrycia publikuje, a także często wygłasza referaty na ten temat. Od wielu lat współpracuje z wieloma wydawnictwami, m.in.:
-    Forum Media Polska,
-    Prószyński Media,
-    Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro,
-    Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze,
-    Wrocławski Portal Matematyczny,
Jego publikacje publikowane są w cenionych czasopismach, takich jak: Matematyka, Wiedza i Życie, Roczniki Kulturoznawcze KUL oraz na matematycznych portalach internetowych, m.in. Wrocławski Portal Matematyczny. Odniesienia do jego publikacji znajdują się w przypisach pod hasłami w Wikipedii.

Oto wykaz ważniejszych publikacji:
KSIĄŻKI/PORADNIKI:
[1]    T. Grębski, Porady i wskazówki, których nie ma w tablicach maturalnych z przykładami ich zastosowania, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro, Warszawa 2017 r.
[2]    T.Grębski, Zbiór zadań: Podstawianie zmiennej pomocniczej w równaniach i nie tylko, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2016 r.
[3]    T.Grębski, Mathematics English Lessons in High School, PODN, Kraśnik 2003 r. 
[4]    T.Grębski, M@tematyka z komputerem, PODN, Kraśnik 2002 r. 
[5]    T.Grębski, Sieci komputerowe, PODN, Kraśnik 2002 r.
[6]    T.Grębski, Liczby Zespolone, PODN, Kraśnik 2001 r.
ARTYKUŁY:
[1]    T.Grębski, O relacjach między matematyką, a muzyką, Roczniki Kulturoznawcze 7 (4), Lublin 2016 r.,
[2]    T.Grębski, Kula – bryła doskonała, która inspiruje, Matematyka, nr 1, Poznań 2017 r.
[3]    T.Grębski, Matematyczne święta, Matematyka, nr 6, Poznań 2016 r.
[4]    T.Grębski, Rachunek prawdopodobieństwa - propozycja na kółko  matematyczne, Matematyka, nr 4, Poznań 2016 r.
[5]    T.Grębski, Trygonometria bez tablic i kalkulatora, Matematyka, nr 3, Poznań 2016 r.
[6]    T.Grębski, Ostatnia z pierwszych, Matematyka, nr 2, Poznań 2016 r.   
[7]    T.Grębski, Czy zdałbyś dzisiaj dawną maturę z matematyki?, Matematyka, nr 1, Poznań 2016 r.
[8]    T.Grębski, Uczta matematyczna - recenzja książki "Matematyczna bombonierka" - K.Ciesielski, Z.Pogoda, Wiedza i Życie nr 2, Warszawa 2016 r.
[9]    T.Grębski, Na Nowy Rok, Wrocławski Portal Matematyczny, Wrocław 2016 r.
[10]    T.Grębski, Mozart i Matematyka, Wrocławski Portal Matematyczny, Wrocław 2016 r.
[11]    T.Grębski, Sekrety Lotto, Wiedza i Życie nr 12, Warszawa 2015 r.   
[12]    T.Grębski, Ciekawe równanie, Matematyka, nr 6, Poznań 2015 r.   
[13]    T.Grębski, Porady i wskazówki, których nie ma w tablicach maturalnych.  cz.2  Matematyka, nr 6, Poznań 2015 r.   
[14]    T.Grębski, Piękno pod stopami, Wiedza i Życie nr 11, Warszawa 2015 r.   
[15]    T.Grębski, Recenzja książki "Zabójstwo Pitagorasa" Marcosa Chicota, Wiedza i Życie nr 10, Warszawa 2015 r.   
[16]    T.Grębski, Krzywe stożkowe w codziennym życiu, Matematyka, nr 5, Poznań 2015 r.   
[17]    T.Grębski, Porady i wskazówki, których nie ma w tablicach maturalnych. cz.1  Matematyka, nr 5, Poznań 2015 r.   
[18]    T.Grębski, Liczby pierwsze, hipoteza Riemanna i kryptologia, Wiedza i Życie nr 9, Warszawa 2015 r.  
[19]    T.Grębski, Muzyka sfer, Wiedza i Życie nr 9, Warszawa 2015 r.   
[20]    T.Grębski, Młynek do liczb - czyli kalkulator Curta, Matematyka, nr 4, Poznań 2015 r.   
[21]    T.Grębski, Alfabet miłości, Wrocławski Portal Matematyczny, Wrocław 2015 r.   
[22]    T.Grębski, Równania miłości,  wersja zadaniowa , Wrocławski Portal Matematyczny, Wrocław 2015 r.   
[23]    T.Grębski, Analogowy kalkulator, Wiedza i Życie nr 6, Warszawa 2015 r.   
[24]    T.Grębski, Usłyszeć geometrię i zobaczyć dźwięki, Matematyka, nr 3, Poznań 2015 r.   
[25]    T.Grębski, Cyrklem i linijką, Wiedza i Życie nr 4, Warszawa 2015r.   
[26]    T.Grębski, Stern, Słonimski, Staffel i ich wynalazki, Matematyka, nr 2, Poznań 2015 r.   
[27]    T.Grębski, Równania Miłości, Wiedza i Życie, Warszawa 2015 r.   
[28]    T.Grębski, Paul Erdos - matematyk idealny?, Matematyka, nr 1, Poznań 2015 r.   
[29]    T.Grębski, Matematyczne Portrety, Wrocławski Portal Matematyczny, Wrocław 2014 r.   
[30]    T.Grębski, Matematyczne choinki, Wrocławski Portal Matematyczny, Wrocław 2014 r.   
[31]    T.Grębski, Smak matematyki, Portal The Mathteacher, Kraśnik 2014 r.   
[32]    T.Grębski, M jak Mozart, M jak Matematyka, Matematyka nr 10, Poznań 2014 r.   
[33]    T.Grębski, Funkcje i Pisanki, Wrocławski Portal Matematyczny, Wrocław 2014 r.   
[34]    T.Grębski, Jak Bach wynalazł wstęgę Möbiusa, Wrocławski Portal Matematyczny, Wrocław 2014 r.   
[35]    T.Grębski, Komputery i Internet - dobrodziejstwo czy zagrożenie? - PODN, Kraśnik 2003 r.
[36]    T.Grębski, M@tematyka z komputerem, Almanach Nauczycielski, Kraśnik 2003 r.

Fragment Referencji Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro (2017r.):
„Książki autorstwa Tomasza Grębskiego, które wydaliśmy cechuje bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz, co jest bardzo ważne, są one niezwykle przydatne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, Obie pozycje są bardzo dobrze oceniane przez nauczycieli matematyki (… ).
Opinie osób współpracujących w Oficynie Pazdro z Panem Tomaszem Grębskim są jednoznaczne: kreatywny, kulturalny, zdolny organizator, zaangażowany, dokładny, typ profesjonalisty (… ).
Liczymy, że w kolejnych latach będziemy mogli wydawać kolejne utwory jego autorstwa”.


    Pan Tomasz Grębski od początku swojej pracy w szkole był wielokrotnie nagradzany za swój dorobek dydaktyczny i działalność edukacyjną. Od początku swojej pracy otrzymał: nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty, 4 nagrody Starosty i 11 nagród Dyrektora.
Rej
ECC


 


WYKAZ

PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY

2018/2019


 


Brązowa Tarcza dla Reja

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Reja w Kraśniku

jest wśród 400 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych

w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2018

i przysługuje mu tytuł:

"Brązowej Szkoły 2018"


Film "Łączy nas Rej"

 

 SKI-REY 2017  

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


21360056 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion