Dodatkowe lekcje w „Reju”
Dodane przez admin dnia Maj 10 2018 16:39:27

Dodatkowe lekcje w „Reju” z obowiązkowych przedmiotów maturalnych i dodatkowych realizowanych w zakresie rozszerzonym w następnym roku szkolnym (2018/2019).


            Ponieważ od wielu lat zdawalność matury w „Reju” jest najwyższa w powiecie, nasza szkoła podobnie jak niektóre licea lubelskie, nie mogła ubiegać się o zajęcia dodatkowe  i składać wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne. Po prostu nie znaleźliśmy się na liście potencjalnych beneficjentów za wysokie wyniki maturalne, co uniemożliwiło nam ubieganie się o unijną dotację.
         Dzięki decyzjom Zarządu Powiatu od nowego roku szkolnego otrzymaliśmy znaczną ilość zajęć, które zostaną przydzielone klasom pierwszym, drugim i trzecim oraz technikum. Wsparcie otrzymają wszyscy uczniowie z obowiązkowych przedmiotów maturalnych i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Również w klasie lingwistycznej będzie możliwe wybranie matematyki w zakresie rozszerzonym.
Rozszerzona zawartość newsa