2018/2019 Prelekcja dotycząca krwiodawstwa
Dodane przez admin dnia Listopad 26 2018 23:32:59
W dniu 19 listopada 2018 r. od 1235  do 1320 w auli Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku odbyła się prelekcja pod tytułem: „Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi honorowego krwiodawstwa i rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego”...


Rozszerzona zawartość newsa

„Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi honorowego krwiodawstwa i rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego”.

W dniu 19 listopada 2018 r. od 1235  do 1320 w auli Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku odbyła się prelekcja pod tytułem: „Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi honorowego krwiodawstwa i rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego”.

Wykład poprowadził Pan dr Piotr Cękiel, który na co dzień pełni funkcję kierownika kraśnickiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Pan Cękiel przekazał uczniom klas trzecich LO i czwartej Technikum informacje na temat warunków jakie należy spełnić, by zostać honorowym dawcą krwi. W swojej przemowie podkreślił fakt, że najbardziej popularne, jednorazowe pobranie 450 ml krwi pełnej nie jest jedyną metodą stosowaną w krwiodawstwie. Dawca może oddać także poszczególne jej składniki: osocze, płytki krwi i czerwone krwinki. W dalszej części wykładu Pan doktor omówił sposoby pozyskania wymienionych części składowych krwi.

Plazmafereza, czyli zabieg pobrania osocza polega na pobraniu od dawcy nie więcej niż 650 ml osocza w czasie około pół godziny. Przerwa pomiędzy kolejnymi pobraniami nie może być krótsza niż dwa tygodnie. Osocze można oddać po 30 dniach od oddania krwi pełnej, maksymalnie 25 litrów w ciągu roku.

Drugi zabieg to trombafereza, który polega na pobraniu od dawcy jednorazowo od 250–500 ml płytek krwi w czasie od jednej do dwóch godzin. Przerwa pomiędzy zabiegami trombaferezy nie może być krótsza niż 4 tygodnie a nie częstsza niż 12 razy w roku.

Zaś trzeci zabieg trwa około półtorej godziny i polega on na pobieraniu jednorazowo od dawcy około 600 ml czerwonych krwinek co 6 miesięcy w ciągu roku

Pan dr Cękiel skupił się także na innym istotnym aspekcie, mianowicie uczulił młodzież na równie ważną potrzebę pozyskiwania dawców szpiku kostnego. Omówił obecne stosowaną, nowoczesną, szybką i bezbolesną metodę aferezy. Polega ona na pobieraniu komórek macierzystych szpiku z krwi obwodowej.

Podsumowaniem wystąpienia był apel do uczniów naszej szkoły, który miał na celu zachęcenie młodzieży do honorowego oddawania krwi, a także uświadomienie potrzeby niesienia pomocy i popularyzację idei Honorowego Krwiodawstwa.

<<<FOTO>>>

Przygotowanie i prowadzenie prelekcji Jolanta Łapa