2018/2019 Zakończenie klas maturalnych
Dodane przez admin dnia Kwiecień 26 2019 21:43:57

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w naszej szkole miała miejsce uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Mieliśmy zaszczyt gościć na niej pana starostę kraśnickiego Andrzeja Rollę, pana wicekuratora oświaty w Lublinie Eugeniusza Pelaka, pana kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kraśnik Krzysztofa Babisza i pana przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku Waldemara Wójtowicza...Rozszerzona zawartość newsa

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w naszej szkole miała miejsce uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Mieliśmy zaszczyt gościć na niej pana starostę kraśnickiego Andrzeja Rollę, pana wicekuratora oświaty w Lublinie Eugeniusza Pelaka, pana kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kraśnik Krzysztofa Babisza i pana przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku Waldemara Wójtowicza.

Zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów przywitała piosenka w wykonaniu Patrycji Nowak a oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała pani dyrektor szkoły Grażyna Jach zwracając się szczególnymi słowami do tegorocznych maturzystów i dziękując nauczycielom oraz wychowawcom za wkład pracy wniesiony w przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. W następnej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, którzy życzyli absolwentom powodzenia na czekających ich egzaminach i pomyślności w dalszych etapach kształcenia. Ponadto pan starosta Andrzej Rolla ofiarował maturzystom symboliczny upominek w postaci „szczęśliwych długopisów”.

Po uroczystym przekazaniu sztandaru szkoły młodszemu rocznikowi i zaprzysiężeniu nowego pocztu sztandarowego dokonano tradycyjnej prezentacji osiągnięć uczniów w nauce i innych dziedzinach związanych z działalnością szkoły, którym pani Dyrektor, przy udziale zaproszonych gości i wychowawców, wręczyła nagrody książkowe i dyplomy. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali natomiast listy gratulacyjne. Wśród  osób nagrodzonych Złotym Piórem Reja znalazła się między innymi najlepsza absolwentka – Wioleta Surowiec (kl. 3b LO), która wraz z najlepszą absolwentką technikum Katarzyną Winiarczyk uświetniła uroczystość wygłaszając słowa pożegnania w imieniu swoich koleżanek i kolegów. Po ich wystąpieniu młodzież dziękowała swoim nauczycielom wręczając symboliczne róże a uczennica Patrycja Nowak wykonała piosenkę pt. „Radość najpiękniejszych lat”.

Na zakończenie Dyrekcja w sposób szczególny podziękowała rodzicom wspierającym pracę szkoły: panu Krzysztofowi Jargiło, pani Marzenie Tomczyk, pani Iwonie Włodarczyk, pani Katarzynie Lada-Wójtowicz, panu Tomaszowi Ośce, pani Justynie Mazurek i pani Ewie Nosal.

Opiekę artystyczną nad uroczystością sprawował pan Mariusz Jach.

Całą uroczystość poprowadzili uczniowie z klasy 2a LO: Katarzyna Staruch i Jakub Kowalewski a za jej przygotowanie i koordynację odpowiadały panie Elżbieta Koper i Agnieszka Kania.

Opracowała: Agnieszka KaniaPrezentacja wyróżnionych Absolwentów Reja


Zakończenie klas maturalnych FOTO - fotorelacja A.Łukasik