Kalejdoskop REY
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Regulamin Konkursu
Nowa strona 2

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny  „Kalejdoskop w Reju” 2019

pod honorowym patronatem Starosty Kraśnickiego Krzysztofa Starucha.

 "Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego,  jak matematyka."
HUGO STEINHAUS

 

 

CELE KONKURSU:

 

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.

2. Doskonalenie umiejętności matematycznych.

3. Wyszukiwanie i promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie.

4. Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy.

5. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy.

6. Umożliwienie uczniom wykazanie się wiedzą matematyczną.

7. Wyłonienie najlepszych matematyków spośród uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

 

 

REGULAMIN:

 

1.  Organizator konkursu: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku LO im. M. Reja

Paweł Malarczyk tel. 667547014 p-malarczyk@wp.pl

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej.

3. Konkurs składa się z dwóch części: I   – etap szkolny; II  – etap powiatowy (finał).

4. Część I konkursu będzie przeprowadzona w macierzystej szkole.

5. Część II konkursu będzie rozegrana w Liceum im. M. Reja w Kraśniku ul. Sikorskiego 25.

6. Etap I przeprowadzają nauczyciele matematyki z macierzystej szkoły i ma na celu wyłonienie najlepszych uczniów, tzn. tylu ilu uzyskało co najmniej 75% wszystkich punktów, w przypadku gdy nie udało się żadnemu uczestnikowi ze szkoły uzyskać wymaganej ilości punktów, przysługuje prawo wysłania dwóch uczniów z najlepszymi wynikami.

7. Komisja konkursowa II etapu zostanie wyłoniona z nauczycieli opiekunów, którzy zgłoszą swoich uczniów do konkursu.

8. Harmonogram konkursu:

- do 16 marca przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie   - Załącznik nr 1 (poniżej)

-  22 marca 2019  etap I;  zadania przesłane będą na wskazany adres e-mail.

-  do 14 kwietnia przesłanie wyników uczestników I etapu    - Załącznik nr 2 (poniżej)

-  25 kwietnia 2019 godz. 900   etap II,  finał konkursu;  przedstawienie listy Laureatów „Kalejdoskop w Reju 2019” wręczenie nagród.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

Załącznik nr 1

 

Zgłoszenie udziału w konkursie

 

 

 

 

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny Kalejdoskop w Reju 2019

 

 

 

 

 

 

1 Nazwa szkoły: …………………………………………………………………….

 

2 Nauczyciel koordynator: …………………………………………………….

 

3 Adres e-mail: ……………………………………………………………………

 

4 Telefon: ………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Zadania na ETAP I przesłane zostaną na wskazany adres e-mail.

 

Potwierdzenie o otrzymaniu od Państwa zgłoszenia uczestnictwa w konkursie będzie telefoniczne.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja ta może być przekazana:

 

•   Telefonicznie pod nr 667547014;

 

•   Pocz elektronicz na adres: p-malarczyk@wp.pl ;

 

•   Faksem, tel./fax: (0-81) 825 69 86;

 

•   Listownie na adres szkoły.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

Załącznik nr 2 Zestawienie wyników I ETAP:

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny Kalejdoskop w Reju 2019 ETAP I

 

 

Prosimy o przedstawienie wyników wszystkich osób biocych udział w konkursie wg. schematu:

 

 

 

 

Nazwa Szkoły

 

Lp.

 

Imię

 

Nazwisko

Wynik

 

(pkt)

Opiekun

 

(imię nazwisko)

 

Uwagi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja ta może być przekazana:

 

•   Telefonicznie pod nr  667547014;

 

•   Pocz elektronicz na adres: p-malarczyk@wp.pl;

 

•   Faksem, tel./fax: (0-81) 825 69 86;

 

•   Listownie na adres szkoły.

 

33,109 unikalne wizyty