oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Sierpień 23 2019 04:30:04
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy zdolni
Nowa strona 1

Nowa strona 1

Projekt „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni!” realizowany jest w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku przy współpracy z Gminą Miejską Kraśnik jako partnerem projektu.

 

CZAS TRWANIA  PROJEKTU:

Projekt realizowany jest od 01 lutego 2009r. do 31 lipca 2010r.

 

ADRESACI  PROJEKTU:

Grupa 45 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Kraśniku oraz grupa 15 uczniów klas III gimnazjów.

 

CELE PROJEKTU:

Wyrównywanie szans edukacyjnych z matematyki, fizyki i chemii, 45 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku i 15 uczniów gimnazjów poprzez wdrażanie programu rozwojowego szkoły opartego na stałej współpracy placówki z UMCS w Lublinie i siecią gimnazjów, z których rekrutowana jest młodzież do placówki.

 

Realizując cel główny projekt stawia sobie za zadanie spełnienie następujących celów szczegółowych:

1. Wyrównywanie i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów związanych z kontynuacją edukacji z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w szkołach wyższego szczebla.

2. Wyrównywanie barier edukacyjnych z matematyki dla uczniów kraśnickich gimnazjów.

3. Zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych w grupie uczniów szczególnie uzdolnionych w tych kierunkach (wyeliminowanie barier na progach gimnazjum – szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna – uczelnia wyższa).

4. Podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia przez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania.

5. Bezpośrednie wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

6. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizowanie dodatkowych zajęć laboratoryjnych praktycznych na uczelniach dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

7. Promocja kształcenia na kierunkach matematycznych i przyrodniczych oraz pomoc w wyborze drogi kształcenia po szkole ponadgimnazjalnej.

 

FINANSOWANIE:

Zajęcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w priorytecie „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” (Priorytet IX) z podziałem na następujące działania:

Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

KOORDYNACJA  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Koordynatorem projektu jest p. Grażyna Jach i p. dyr. Marzena Siejewicz.

 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni!” w naszej szkole będą pojawiały się sukcesywnie się na tej stronie.

Grażyna Jach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do projektu                                                                                                                                      

Odbyła się w trzech szkołach objętych wsparciem: Zespole Szkół. nr 2 w Kraśniku, Publicznym Gimnazjum  nr 1 w Kraśniku i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kraśniku. Na podstawie testów diagnostycznych, ocen przedmiotowych i wewnątrzszkolnych badań wyników nauczania, do projektu zakwalifikowanych zostało 45 uczniów z liceum i 15 uczniów z gimnazjów.

 

 Współpraca z UMCS obejmuje:

·         wykłady z matematyki  - rozpoczęły się 26.02.2009r, wykłady z fizyki - rozpoczęły się 18.02.2009r., wykłady z chemii - rozpoczęły się 17.03.2009r., Wykłady odbywają się w liceum i uczestniczy w nich grupa 45 uczniów z liceum.    

·         Zajęcia w laboratoriach UMCS: z matematyki -rozpoczęły się 14.03.2009r., z fizyki  - rozpoczęły się 20.02.2009r. ,z chemii - rozpoczęły się - 14.03.2009r. W zajęciach laboratoryjnych uczestniczy po 15 osób liceum. Uczestnicy zajęć otrzymali  różnorodne materiały dydaktyczne.

Współpraca  z gimnazjami :                                                                                                                     

Współpracą zostali objęci uczniowie dwóch gimnazjów miejskich.  Jest to  grupa 15 uczniów. Współpraca obejmuje zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli w liceum. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu. W każdym z  gimnazjów odbyły się również tzw. "ciekawe spotkania z matematyką"  .

Zajęcia dotyczące dalszego kształcenia:

·         Warsztaty -  służą identyfikacji preferencji i rozpoznania własnych predyspozycji zawodowych.

·          dyżury  doradcy zawodowego -  poradnictwo indywidualne dla uczniów.
Informacja o realizacji projektu 

„ JESTEŚMY WYJĄTKOWI – JESTEŚMY ZDOLNI!”

 

W pierwszej fazie realizacji Projektu w terminie od 18 lutego do 30 czerwca 2009r. w ramach wdrażania programu rozwojowego szkoły przez współpracę z UMCS odbyło się:

 • 18 godzin wykładów z matematyki  - prowadzonych przez dr Agnieszkę Kozak;
 • 20 godzin wykładów z fizyki – prowadzonych przez dr Waldemara Bereja;
 • 20 godzin wykładów z chemii – prowadzonych przez prof. Zofię Rzączyńską;
 • 20 godzin zajęć doświadczalnych z matematyki – prowadzonych przez dr Krzysztofa Boliboka;
 • 20 godzin zajęć doświadczalnych z fizyki – prowadzonych przez dr Waldemara Bereja;
 • 20 godzin zajęć doświadczalnych z chemii – prowadzonych przez dr Mariolę Iwan.

W wykładach uczestniczyła grupa 45 uczniów a w zajęciach doświadczalnych, które odbywały się w laboratoriach UMCS po 15 uczniów.

 

W ramach współpracy z gimnazjami miejskimi odbyło się 28 godzin zajęć z matematyki dla uzdolnionych gimnazjalistów. Zajęcia prowadzili nauczyciele matematyki :

 • P. Ewa Niezabitowska
 • P. Tomasz Grębski

Zajęcia odbywały się na terenie liceum a  uczestniczyła w nich grupa 15 gimnazjalistów: 8 z Gimnazjum Nr1 i 7 z Gimnazjum Nr2.

 

 W Projekcie realizowana  są zajęcia w ramach pomocy uczniom w wyborze dalszego kształcenia objęły one:

 • 10 godzin warsztatów
 • 10 godzin dyżurów

Warsztaty i dyżury prowadził doradca zawodowy z liceum: p. Elżbieta Fila.

 

Dla grupy 45 uczestników Projektu  zakupiono : pen-drive, segregatory, skoroszyty, zakreślacze, zeszyty A4, teczki z gumką, długopisy, ołówki, wkłady z kolorowymi registrami. Dodatkowo grupa uczestnicząca w zajęciach doświadczalnych z matematyki otrzymała kalkulatory.

 

Koordynator projektu:

Grażyna Jach
 

Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku realizujący  projekt „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni!”           

od 01 września 2009r wznowił  realizację zajęć. W okresie wakacji odbywały się jedynie zajęcia E-Learningowe z matematyki, fizyki i chemii dla licealistów.

CZAS TRWANIA  PROJEKTU:

Projekt realizowany jest od 01 lutego 2009r. do 31 lipca 2010r.

ADRESACI  PROJEKTU:

Grupa 45 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Kraśniku oraz grupa 15 uczniów klas III gimnazjów.

CELE PROJEKTU:

Wyrównywanie szans edukacyjnych z matematyki, fizyki i chemii, 45 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku i 15 uczniów gimnazjów poprzez wdrażanie programu rozwojowego szkoły opartego na stałej współpracy placówki z UMCS w Lublinie i siecią gimnazjów, z których rekrutowana jest młodzież do placówki.

Koordynator projektu:

Grażyna Jach

 
 

Informacja o realizacji projektu 

 

 Realizacja projektu przebiega zgodnie z opracowanymi harmonogramami. W okresie od 18 lutego do 31 stycznia 2010r. w ramach wdrażania programu rozwojowego szkoły przez współpracę z UMCS odbyło się:

 • 40 godzin wykładów z matematyki  - prowadzonych przez dr Agnieszkę Kozak;
 • 44 godzin wykładów z fizyki – prowadzonych przez dr Waldemara Bereja;
 • 44 godzin wykładów z chemii – prowadzonych przez prof. Zofię Rzączyńską ( od stycznia 2010 roku prof. Barbarę Gawdzik);
 • 40 godzin zajęć doświadczalnych z matematyki – prowadzonych przez dr Krzysztofa Boliboka;
 • 36 godzin zajęć doświadczalnych z fizyki – prowadzonych przez dr Waldemara Bereja;
 • 40 godzin zajęć doświadczalnych z chemii – prowadzonych przez dr Mariolę Iwan (od stycznia 2010 roku dr Władysława Majewski)

W wykładach uczestniczyła grupa 45 uczniów a w zajęciach doświadczalnych, które odbywały się w laboratoriach UMCS po 15 uczniów. 

W ramach współpracy z gimnazjami miejskimi odbyło się 72 godzin zajęć z matematyki dla uzdolnionych gimnazjalistów. Zajęcia prowadzili nauczyciele matematyki :

 • P. Ewa Niezabitowska
 • P. Tomasz Grębski
 • P. Kazimierz Malarczyk
 • P. Ryszard Piórkowski

 

Zajęcia odbywały się na terenie liceum a  uczestniczyła w nich grupa 15 gimnazjalistów: 8 z Gimnazjum Nr1 i 7 z Gimnazjum Nr2.

 W Projekcie realizowana  są zajęcia w ramach pomocy uczniom w wyborze dalszego kształcenia objęły one:

 • 20 godzin warsztatów
 • 20 godzin dyżurów

Warsztaty i dyżury prowadził doradca zawodowy z liceum: p. Elżbieta Fila.

 

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22195519 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion