oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ CKE ˇ MEN ˇ Egzamin zawodowy ˇ Matematyka ˇ Informatyka ˇ Ubezpieczenie ˇ KontaktGrudzień 19 2018 04:07:37
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Monte Cassino 2012/2013
Nowa strona 1

 

 

II KONKURS WIEDZY O MONTE CASSINO - 2012/2013

 

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba.”

Jan Kochanowski

 

 

 

oraz

 

 

 

OGŁASZA

 

 

PATRONAT HONOROWY :

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu


 TEMAT I CELE KONKURSU

 

 1. Tematyka konkursu obejmuje:

 

 • problematykę tworzenia Armii gen. Władysława Andersa w ZSRR w okresie II wojny światowej,
 • przebieg ewakuacji Armii gen. Andersa na Bliski Wschód,
 • szlak bojowy II Korpusu Polskiego a w szczególności udział w bitwie pod

      Monte Cassino

 

 1. Cele konkursu, to:

 

 • podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino,
 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza              
   w  II wojnie  światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Monte Cassino,
 • rozwijanie wśród najmłodszych pokoleń zainteresowań związanych z historią Polski oraz krzewienie postaw patriotycznych,
 • wyszukiwanie i promowanie uczniów uzdolnionych historycznie,
 • wyłowienie najlepszych historyków spośród uczniów gimnazjów.

 

 


 

ORGANIZATORZY KONKURSU

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku

 

Fundacja Andrzej Marzec „Monte Cassino”

 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

 


TERMINARZ

 

do 31.12.2012r. – zgłoszenie udziału w Konkursie

23.01.2012r, godz. 8.00. – etap szkolny

do 01.02.2013r. – przesyłanie protokołów i prac z etapu szkolnego do Zespołu Szkół Nr 2             
w Kraśniku

07.03.2013r.  –  etap powiatowy ( finał konkursu )

 


 

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych wybranych powiatów województwa lubelskiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch części:

I – etap szkolny

II – etap powiatowy ( finał )

 1. Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2         
  w Kraśniku: www.rey.edu.pl
 2. Zainteresowana szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w Konkursie wysyłając pocztą elektroniczną kartę zgłoszenia (załącznik, nr1 )
  na adres: kkremlas@wp.pl w terminie do 31 grudnia 2012r.      

5.   Testy konkursowe na etap szkolny rozesłane zostaną do szkół najpóźniej do

      22.01.2013r.

 1. Przebieg Konkursu:

 

Etap I – szkolny

 

-   etap szkolny przeprowadzają nauczyciele historii z macierzystej szkoły,

- w czasie tego etapu uczestnicy Konkursu rozwiązują test składający się                                
z  trzydziestu pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru,

- do etapu powiatowego - finałowego przechodzą trzej uczniowie, którzy osiągną najwyższe wyniki, przy czym wymogiem uczestnictwa w etapie powiatowym jest uzyskanie przez uczestnika Konkursu co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. W przypadku uzyskania z testu takiego samego wyniku przez więcej niż trzy osoby, zwycięzcy zostaną wyłonieni przez nauczycieli (sposób rozstrzygnięcia w tym wypadku organizator pozostawia osobom przeprowadzającym konkurs w szkołach),

- maksymalny czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut,

- z przeprowadzonego etapu Konkursu Komisja Szkolna sporządza protokół (załącznik,  nr 2), który przesyła wraz z testami zakwalifikowanych uczniów do Zespołu Szkół Nr 2  w terminie do 01.02.2013r.

 

Etap II – powiatowy ( finał )

 

- etap powiatowy Konkursu zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku,

- Komisja konkursowa II etapu zostanie wyłoniona z nauczycieli opiekunów, którzy zgłoszą swoich uczniów do Konkursu,

- etap powiatowy składa się z dwóch części:

pisemnej – polegającej na rozwiązaniu testu złożonego ze zróżnicowanych pytań

ustnej – polegającej na udzieleniu przed Komisją ustnych odpowiedzi na przygotowane wcześniej pytania,

- do części ustnej Komisje egzaminacyjne kwalifikują 10 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z części pisemnej,

- w przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu niż przyznana liczba miejsc kryteria dodatkowe określa Komisja egzaminacyjna

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

- zwycięzcą Konkursu zostaje uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów w etapie powiatowym,

- drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno uczniowie z najwyższą liczbą punktów

- wyniki i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzania finału

 


NAGRODY

 

 1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest wyjazd do Włoch ufundowany przez Fundację Andrzej Marzec „Monte Cassino”.
 2. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest nagroda rzeczowa.
 3. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest nagroda rzeczowa.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe.
 5. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy                i podziękowania.
 6. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu etapu wojewódzkiego Konkursu (07.03.2012r.) w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku.

 


LITERATURA.

 

 • pytania konkursowe obejmować będą materiały zawarte:

- na stronach internetowych: www.montecassino.org.pl,

- w oparciu o literaturę:

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 1998

 • na etap powiatowy, dodatkowo:

Parker Matthew, Monte Cassino – opowieści o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej, Poznań 2005

Piekałkiewicz Janusz, Monte Cassino,Warszawa 2003,

 

 

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela

Katarzyna Kremlaś: kkremlas@wp.pl

 

Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku

ul. W.Sikorskiego 25

23-210 Kraśnik

tel: 81 825 60 16

www.rey.edu.pl

 


 

Załącznik, nr 1 do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Monte Cassino

 

 

 

…………………………………………                              ……………….,dn……………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….

( nazwa szkoły, adres, telefon)

 

 

 

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie Wiedzy o Monte Cassino

 

 

 

 

Komisja Szkolna w składzie:

 

Przewodniczący Komisji…………………………………..

 

Członkowie Komisji……………………………………………………………………….

 

stwierdza, że do uczestnictwa w eliminacjach szkolnych zgłosiło się…………….uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły                                                                               Przewodniczący Komisji

 

 

 

 


 

Załącznik nr 2  do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Monte Cassino

 

 

 

 

                                                                                  ……………………….dn………………..

……………………………………                         

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail)

 

 

 

Protokół eliminacji szkolnych  

 Konkursu Wiedzy o Monte Cassino

 

 

 

Na podstawie eliminacji szkolnych, w których wzięło udział………………uczniów, Komisja Szkolna w składzie:

 

- Przewodniczący……………………………………………………………………………..

 

- Członkowie………………………………………………………………………………….

 

stwierdza, że do II etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący uczniowie:

 

1…………………………………..   ………………           ………………………………….

imię i nazwisko                      liczba punktów           imię i nazwisko opiekuna

2…………………………………………………….           …………………………………

            imię i nazwisko                      liczba punktów           imię i nazwisko opiekuna

3…………………………………………………….           ……………………………...           

            imię i nazwisko                      liczba punktów           imię i nazwisko opiekuna

 

Do protokołu Komisja dołącza prace zakwalifikowanych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rej
ECC


 
Brązowa Tarcza dla Reja

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

potwierdza, że
II Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Reja w Kraśniku

jest wśród 400 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych

w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2018

i przysługuje mu tytuł:

"Brązowej Szkoły 2018"


Film "Łączy nas Rej"

 

 
  

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


21604540 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion