oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Sierpień 23 2019 22:03:01
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Konkurs Krajoznawczy Moja Polska
Nowa strona 2

Regulamin

I Powiatowego Konkursu Krajoznawczego

dla uczniów szkół gimnazjalnych

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

 

 

Podstawa prawna:

            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) z późniejszymi zmianami.

 

 

I.     Cele konkursu:

1.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień geograficznych uczniów.

2.    Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności geograficznych.

3.    Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.

4.    Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji.

5.    Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowanie różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

6.    Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

 

II.  Uczestnicy konkursu.

1.    Udział w konkursie jest dobrowolny.

2.    Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich gimnazjów powiatu kraśnickiego, a także zainteresowani uczniowie gimnazjów spoza powiatu kraśnickiego.

3.    Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 uczniów.

       Wyłonienie najlepszych uczniów następuje w drodze szkolnych eliminacji.

 

 

III.              Zakres wiedzy. 

Konkurs pomyślany jest, jako przedsięwzięcie cykliczne, gdzie każdego roku popularyzowane będą elementy środowiska geograficznego Polski lub regiony fizycznogeograficzne Polski. W tym roku konkurs będzie sprawdzał wiedzę na temat ochrony środowiska w Polsce, w szczególności znajomość parków narodowych Polski.

 

Zakres wiedzy:

1. Formy ochrony przyrody w Polsce i przepisy prawne regulujące ich powstanie;

2. Parki narodowe w Polsce:

 a. położenie, rok powstania, powierzchnia;

 b. charakterystyka środowiska geograficznego (przyroda i walory kulturowe).

 

 

IV.              Organizacja konkursu.

 

§                etap szkolny – przeprowadzany według ustalonych zasad przez Szkolną Komisję Konkursową.

       Uczestnicy rozwiązują test sprawdzający wiedzę

 i umiejętności w czasie 45 min. Zastrzega się wcześniejszego ujawnienia młodzieży treści zadań konkursowych.

 

§                przesłanie zgłoszenia uczestników (załącznik nr 1) do Organizatora konkursu – najpóźniej do 26 lutego 2018r.

 

Zgłoszenia szkoły mogą przesyłać:

 

-listownie  na adres:

Zespół Szkół Nr 2

                 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25

                         23-210 Kraśnik

         z dopiskiem –„ konkurs krajoznawczy”

 

 

           - faksem  - tel./fax:  81 825 69 86

 

           - lub drogą elektroniczną – na adres mailowy organizatora konkursu –             

                                                    Agnieszki Cedro - a.cedro@op.pl

 

 

 

 

§                etap powiatowy – przeprowadzany przez Organizatora konkursu w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku – 26 marca 2018r.

 

 

Etapy

Terminy

Czas

Miejsce

  szkolny

do 15 lutego 2018r.

ustala szkoła

szkoła uczestnika

  powiatowy

26 marca 2018r.

godzina 900

Zespół Szkół Nr 2

w Kraśniku

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25

23-210 Kraśnik

Tel/fax. 81 825 69 86

 

 

§  Na etapie powiatowym uczestnicy rozwiązują test złożony z 50 zadań otwartych i zamkniętych, o różnym stopniu trudności, w czasie 60 minut. Test będzie miał podobną formę do etapu szkolnego.

 

§  Komisja Konkursowa po sprawdzeniu kart odpowiedzi ustali wyniki i ogłosi je w tym samym dniu. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej ZS Nr 2 w Kraśniku: www.rey.edu.pl.

 

§  Koszty przejazdu związane z uczestnictwem gimnazjalistów w etapie powiatowym Konkursu ponoszą szkoły macierzyste.

 

§  Wszystkim uczestnikom etapu powiatowego zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy   i drobne upominki. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

 

 

 

 

V.  Zalecana literatura:

      1. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wpisane do wykazu podręczników szkolnych do nauczania geografii  na poziomie gimnazjum; 

 

      2. Atlasy geograficzne;    

 

  1. Publikacje dotyczące parków narodowych Polski;

 

  1. Strony www. dotyczące parków narodowych w Polsce;

 

 

 

 

 

 

Organizator konkursu:

Agnieszka Cedro

(a.cedro@op.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

 I Powiatowego Konkursu Krajoznawczego

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      pieczątka szkoły                                                                                miejscowość, data

 

 

Zgłoszenie uczestników

do

I Powiatowego Konkursu Krajoznawczego

dla uczniów szkół gimnazjalnych

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Pełna nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………..

                               …………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………..…………………………………..

                              …………………………………………………………………………………..

Telefon: …………………………………………………………………………….………………………..

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Wynik w pkt

Imię i nazwisko nauczyciela  przygotowującego  ucznia

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                             

                                                                                                                               Szkolny Organizator Konkursu                                                                                            

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22196326 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion