oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Sierpień 23 2019 22:08:41
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Regulamin
Nowa strona 1

Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

Technikum nr 2

 

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Rekrutacja przeprowadzana jest w formie elektronicznej na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z dn. 20.03.2017 r. poz.586)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z dn. 11.01.2017 r. poz.59)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/D2017000005901.pdf

 

Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_9690/zal/00zarzadzenie.pdf

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_9690/zal/1zal.pdf

 

Zarządzenie nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów (konkursów), które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_9759/zal/Zarzadzenie_LKO_10-2019.pdf

 

 

Strona elektronicznego systemu naboru:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

 

Kryteria rekrutacji:

1.      O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych (maksymalnie 200 punktów, w tym punkty za świadectwo: 100, punkty za egzamin: 100).

2.      Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

 

3.      Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

1)      Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów wskazanych przy wybranej klasie (z języka obcego nowożytnego i przedmiotu uwzględnionego w profilu klasy). Za oceny na świadectwie z każdego z tych czterech przedmiotów kandydat uzyskuje:

·      celujący – 18 pkt.,

·      bardzo dobry – 17 pkt.,

·      dobry – 14 pkt.,

·      dostateczny – 8 pkt.,

·      dopuszczający – 2 pkt.

Zatem za oceny przyznaje się maksymalnie 72 punkty.

 

2)      Ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 

3)      Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie – maksymalnie  18 punktów. Osiągnięcia w zawodach wiedzy i konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (finaliści konkursów) – maksymalnie 10 punktów, w innych konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych – laureat 7 punktów, finalista – 5 punktów. Osiągnięcia sportowe, artystyczne co najmniej na szczeblu międzynarodowym – maksymalnie 4 punkty, powiatowym 1 punkt.

 

4)      Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego (w szczególności w formie wolontariatu) przyznaje się 3 punkty.

 

5)      Wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów rekrutacyjnych mnoży się przez 0,2 (czyli maksymalnie 20 punktów za każdy egzamin), łącznie za egzamin gimnazjalny – 100 punktów.

 

6)      Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 (czyli maksymalnie po 35 punktów za egzamin), a z języka obcego nowożytnego przez 0,3 (czyli maksymalnie 30 punktów), łącznie za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów.

 

 

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22196333 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion