UWAGA

ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 3432

 

Harmonogram rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia w szkole ponadpodstawowej …, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy  Prawo  oświatowe, zgodnie z Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022r.

 

LP.

Rodzaje czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

 

 

od  16 maja 2022r.

do 24 czerwca 2022r.

 

 

od 29 lipca 2022r.

do 03.08.2022r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego  wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjecie z uwagi na zmianę  szkół, do których kandyduje.

 

od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godziny 15:00

 

 

 

_______________

3.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe dla kandydatów Technikum skierowania na badanie lekarskie, którym mowa w art. 134 ust.1 pkt. 2,4,5 ustawy-Prawo oświatowe,

 

od 16 maja 2022r.

do 26 lipca 2022r

 

od 29 lipca 2022r.

do 16 sierpnia 2022r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2022 r.

od 11 sierpnia 2022r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 

 

od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022

 

 

od 11 sierpnia 2022r.

do 18 sierpnia 2022r. do godz. 15:00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 lipca 2022 r.

do godziny 14:00

 

 

19 sierpnia 2022r.

do godziny 14:00

7.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie

do 20 sierpnia 2021r.

do godz. 15.00

_________________

8.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, po wskazaniu wówczas przyczyny niedotrzymania pierwotnego terminu. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

nie później niż do 24 września 2021r.

__________________

 

Opracowała: Justyna Popiołek-Czarnota

 

W przypadku wszelkich problemów zadzwoń lub zgłoś się do nas. Pomożemy:)

Dane adresowe:

Zespół Szkół nr 2 w Kraśnik

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25,

23-204 Kraśnik,

tel. i fax. 81 825 69 86,

www.rey.edu.pl,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

TWÓJ REJ – TWOJA SZKOŁA