ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1702

Proponowane klasy 2021/2022

 

Lp. Klasa

Przedmioty
nauczane
w zakresie rozszerzonym


Limit miejsc

Przedmioty wskazane
przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną
do punktacji


I język obcy

(kontynuacja

/ podstawa) w 4 - letnim  LO


II język obcy

(*kandydat wskazuje język) w 4 - letnim LO

 

1

1A Fiz- Mat (ang*-niem*,hisz*)

matematyka
fizyka

 
30

 

 • język polski;
 • matematyka;
 • fizyka;
 • język angielski


 

język angielski

(kontynuacja 3h/3h/3h/3h)

język angielski

(od podstaw 3h/3h/3h/3h)

 

 

język niemiecki (od podstaw 2h/2h/2h/2h)

język niemiecki (kontynuacja 2h/2h/2h/2h)

 

język hiszpański (od podstaw 2h/2h/2h/2h)

 

język hiszpański (kontynuacja 2h/2h/2h/2h)

 

 

2

1B Biol-Chem (ang-niem*,hisz*)

biologia, chemia

 30

 

 

 

 

 • język polski,
 • matematyka,
 • max(ang, hiszp, niem),
 • max(biol, chem)

 

język angielski (kontynuacja 3h/3h/3h/3h)

język niemiecki (od podstaw 2h/2h/2h/2h)

język niemiecki (kontynuacja 2h/2h/2h/2h)

 

język hiszpański (od podstaw 2h/2h/2h/2h)

język hiszpański (kontynuacja 2h/2h/2h/2h)

 3

 
1C Geogr-Ang (ang-hisz*,niem*)


geografia, język angielski

 30

·         język polski

·         matematyka

·         (ang,hiszp,niem,obcy)

·         geografia

 

język angielski

(od podstaw 4h/4h/6h/5h)

język niemiecki (od podstaw 4h/4h/4h/4h)

język niemiecki (kontynuacja 4h/4h/4h/4h)

 

język hiszpański (od podstaw 4h/4h/4h/4h)

język hiszpański (kontynuacja 4h/4h/4h/4h)

 

4

1D Geogr-Ang-Mat (ang-niem*)

matematyka
geografia
język obcy

 30

 

 • geografia,
 • język angielski,
 • matematyka

 

język angielski (kontynuacja 4h/4h/5h/5h)

 

 

 

język niemiecki (od podstaw 2h/2h/2h/2h)

język niemiecki (kontynuacja 2h/2h/2h/2h)

 

 

5


1E
Inf-Ang-Mat (ang-niem*)


informatyka, język angielski, matematyka


30

 • . język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski
język angielski (kontynuacja 4h/4h/5h/5h)


język niemiecki (od podstaw 2h/2h/2h/2h)

język niemiecki (kontynuacja 2h/2h/2h/2h) 

6

 
1F Pol-Hist-Wos (ang-niem*,hisz*)


język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

30

·         język polski

·         matematyka

·         max(ang,hiszp,niem,obcy)

·         historia

 

język angielski (kontynuacja 3h/3h/3h/3h)

język niemiecki (od podstaw 2h/2h/2h/2h)

język niemiecki (kontynuacja 2h/2h/2h/2h)

 

język hiszpański (od podstaw 2h/2h/2h/2h)

język hiszpański (kontynuacja 2h/2h/2h/2h)