ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1234

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkół nr2 w Kraśniku

1. Z biblioteki szklonej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. O godzinach pracy biblioteki informuje harmonogram umieszczony na drzwiach wejściowych biblioteki i na stronie internetowej szkoły.
3. Każdy czytelnik zobowiązany jest z zapoznaniem się z regulaminem biblioteki.
4. W bibliotece obowiązuje cisza.
5. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na okres jednego miesiąca.
6. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są tylko w czytelni.
7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
8. Czytelnik może prolongować termin zwrotu wypożyczonej książki o kolejne 30 dni, pod warunkiem, że zgłosi to przed terminem jej zwrotu.
9. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
10. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.
11. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.
12. Uczeń może wypożyczyć pięć książek na okres wakacji pod warunkiem zwrócenia wszystkich wcześniej wypożyczonych w ustalonym terminie.


Godziny pracy biblioteki:


poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 8.00-15.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00