ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 888

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

DLA UCZNIÓW KLASY DRUGIEJ TECHNIKUM 

(NOWY EGZAMIN-FORMUŁA 2017)

Sesja: czerwiec-lipiec 2020

EGZAMIN PISEMNY

miejsce: Zespół Szkół nr 2 – sala 33                                   

termin: 23 czerwca 2020r.(wtorek)
godzina rozpoczęcia: 1000   (kwalifikacja AU.35.)

czas trwania: 60 minut
  (należy przybyć najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem; osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę)
dokumenty + materiały które absolwent musi przynieść ze sobą na egzamin:
        - legitymacja szkolna
        - przybory  dla  AU.35,

        - przybory do pisania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem)

        - kalkulator prosty(jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania mnożenia, dzielenia ;można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

miejsce: Zespół Szkół nr 2 – sala 31                                   

termin: 25 czerwca 2020r.(czwartek)
godzina rozpoczęcia: 900   (kwalifikacja AU.35)

czas trwania: 180 minut
  (należy przybyć najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem; osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę)
dokumenty + materiały które absolwent musi przynieść ze sobą na egzamin:
        - legitymacja szkolna
        - przybory  dla  AU.35,

        - przybory do pisania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem)

        - kalkulator prosty(jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania mnożenia, dzielenia ;można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb),ołówek, gumka, linijka,temperówka.

Do sali nie można wnosić żadnych środków łączności.
Proszę również ponownie zapoznać się z „ informacją dla zdającego”. Nadmieniam, że mogą pojawić się różne wersje arkusza. Proszę o zapoznawanie się z informacjami na stronie www.oke.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.