UWAGA

ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 194

W dniu 16 listopada 2022 roku w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku podczas lekcji wychowania fizycznego odbył się pokaz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bazując na wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas swojej działalności w ramach Szkolnego Koła PCK wolontariusze: Maria Gustaw, Aleksandra Ośka, Magdalena Kowalczyk, Wiktoria Kocon, Klaudia Siennicka i Marcin Zamłyński przeprowadzili lekcję pokazową dla uczniów klas: 2a, 2b i 2f w liczbie łącznie około 90 osób.

W części teoretycznej pokazu członkowie SK PCK zaznajomili swoich kolegów z zagadnieniami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy osobom przytomnym i nieprzytomnym. Zwrócili szczególną uwagę na zasady postępowania, którymi należy kierować się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego. Podkreślili niezwykle istotną rolę zabezpieczenia miejsca zdarzenia, sprawdzenia stanu i funkcji życiowych ofiary, a także prawidłowego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej i innych czynności ratunkowych.

Młodzież miała okazję przekonać się jak powinno wyglądać postępowanie w przypadkach takich jak: omdlenie, skręcenie, złamanie, zwichnięcie.

Jednym z bardziej istotnych punktów pokazu było omówienie budowy i zasad korzystania z defibrylatora AED.

Prezentacja członków SK PCK spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności, co daje nadzieję na ugruntowanie wśród uczniów naszej szkoły zasad pierwszej pomocy.  Sytuacje, które wymagają ich znajomości nie należą do przyjemnych, jednak mogą spoktać każdego z nas, zarówno w roli poszkodowanego jak i udzielającego pomocy.

Dziękujemy wolontariuszom Szkolnego Koła PCK za zaangażowanie w akcję propagowania wiedzy na temat prawidłowego zachowania w momencie, w którym od nas może zależeć ludzkie zdrowie lub życie.

Organizator i opiekun SK PCK

Jolanta Łapa

FOTOGALERIA