UWAGA

ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Projekt Erasmus Plus- działania upowszechniające:

Projekt Erasmus Plus „Nasze europejskie literackie ścieżki” był upowszechniany w ciągu całego okresu realizacji tego projektu.

Informacje o projekcie  oraz zrealizowanych spotkaniach pojawiły się na stronach internetowych szkół partnerskich, na Facebooku uczestników projektu. Ponadto projekt był upowszechniany poprze organizację imprez w szkole oraz udział w lokalnych wydarzeniach. Nasi uczniowie brali udział w Dniach Kraśnika (2 i 3 lipca 2022) podczas których zaprezentowali informacje o projekcie w formie małej wystawy prac uczestników projektu w czasie lokalnego festyny. Ponadto rozdawali materiały i gadżety promujące ten projekt. W czerwcu 2022 zaprezentowali projekt społeczności lokalne poprzez wystawienie prac uczniów w Bibliotece Miejskiej w Kraśniku Fabrycznym. W okresie lipiec- październik podobna ekspozycja została zaprezentowana w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Pojawił się artykuł w lokalnej gazecie Głos Kraśnika promujący nasz projekt i informujący społeczność lokalną o jego realizacji.

Czytaj więcej...

Zagraniczne szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu POWER

Nauczyciele naszej placówki mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach językowo- metodycznych w różnych krajach europejskich. Było to możliwe  dzięki otrzymaniu dofinansowania z programu POWER „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Nasz projekt „Nowoczesna szkoła- lepszy start dla ucznia” zakładał udział nauczycieli w szkoleniach oraz w tzw job shadowing i trwał od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2022r. (z powodu pandemii Covid-19 został przedłużony o 1 rok).

Czytaj więcej...

17 października 2022 roku w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, na których Pani Ewa Dec została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za sukcesy i realizowaną misję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.  Gratulujemy!

 

Czytaj więcej...

Dnia 20 października 2022r. w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku młodzież klasy IV b i IV c wraz z opiekunami pedagogiem Agatą Niedzielą i Marzeną Matuszkiewicz wzięła udział w konferencji poświęconej profilaktyce raka szyjki macicy w ramach akcji ,,Młoda i zdrowa’’ z Idą Karpińską – prezesem i założycielką Ogólnopolskiej Organizacji ,, Kwiat Kobiecości’’.

Wychodząc naprzeciw temu ogromnemu problemowi, Starostwo Powiatowe już od kilku lat prowadzi i włącza się w działania i inicjatywy mające na celu uświadomienie kobietom, dziewczętom oraz ich rodzinom, jak zapobiegać tej groźnej chorobie.

Czytaj więcej...

W dniu 13 października 2022 roku odbyło się  uroczyste ślubowanie klas pierwszych naszej szkoły. Tym razem było to aż 10 oddziałów, 270 uczniów. W obecności nauczycieli i zaproszonych gości przedstawiciele wszystkich pierwszaków złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą „wytrwale i systematycznie pogłębiać swą wiedzę” oraz wyrazili nadzieję, że słowa patrona naszej szkoły, Mikołaja Reja z Nagłowic „Prawda jest najprzedniejszy wódz u wszech innych cnót”, będą zawsze przyświecać ich życiu i postępowaniu.

Po ślubowaniu pani dyrektor, pan Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz starsi koledzy złożyli uczniom życzenia sukcesów w szkole średniej.

Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez panią Magdalenę Iż. Wzięli w niej udział uczniowie klasy 1f: Adrian Siłuch, Emilia Wielgus, Wiktoria Firlej, Wiktoria Pyzik, Karolina Orzeł, Daniel Aleksandrowicz, Robert Kowalski, Oliwia Puacz, Julia Skoczylas, Oskar Wołoszyn, Klaudia Siennicka (klasa 1g) – wokal oraz Aleksandra Duda( klasa 1g) i Michał Czerwiński (klasa 1i) –taniec. Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy 4d- Katarzyna Czarnota oraz Jakub Szymański.

Życzymy Wam wielu sukcesów i wspaniałego czasu w Reju!

FOTOGALERIA

W dniu 21 października 2022 r. od 1130  do 1315 w auli Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku odbyła się prelekcja pod tytułem: „Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi honorowego krwiodawstwa”.

Zaproszonym gościem był pan Jakub Stachnio, specjalista ds. upowszechniania Honorowego Krwiodawstwa reprezentujący Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Głównym celem wykładu zaproszonego gościa była popularyzacja, wśród młodzieży naszej szkoły, idei Honorowego Krwiodawstwa jako formy niesienia pomocy potrzebującym.   

Czytaj więcej...

Katedra wychowania fizycznego, ma przyjemność zaprosić społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku do udziału w kampanii pod hasłem przewodnim -  „Szkoła pełna Talentów”. Polega ona na zabieraniu „talencików” które  pozwolą uzyskać nam  punkty, które umożliwią nam  ich zamianę  na sprzęt sportowy
w naszej szkole. Wyzwaniem dla nas wszystkich polega na przekazaniu „talenciaka”  na naszą szkołę, która widnieje w systemie pod nazwą  - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku.

Link :         https://szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/grant?partyId=85500000421

 Zdobywanie talencików jest bardzo proste i przyjemne 😊 – wystarczy zrobić zakupy dnia codziennego w Lidlu, a w koszyku mieć choć jedno warzywo/owoc. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w tej prozdrowotnym programie. Talenciki można przekazać przez skanowanie kodu QR lub przyniesienie kuponu do katedry wychowania fizycznego.

Pozdrawiamy – wasi kochani nauczyciele wychowania fizycznego

Stypendia Prezesa Rady Ministrów - Liceum OsuchowskiegoDwóch uczniów naszej szkoły zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów:

1) Sebastian Szumny z klasy 4a – średnia ocen 5,64

2) Karol Nierubca z klasy 4AT – średnia ocen 5,29

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

10 października i 17 października, zgodnie z piętnastoletnią tradycją, odbyła się pielgrzymka klas pierwszych do Wąwolnicy. Podstawowym celem peregrynacji było zawierzenie Maryi czasu nauki w szkole średniej, kształtowania swojego charakteru oraz wchodzenia w bardziej samodzielne życie.

Wąwolnica to diecezjalne sanktuarium, w którym znajduje się figurka Matki Bożej Kębelskiej. Wspólna Eucharystia w tym ważnym miejscu stanowi dziękczynienie za rodziców, wychowawców oraz tych wszystkich, którzy pomagają nam wejść w świat wartości duchowych i religijnych. To również czas wdzięczności za dar młodości i przyjaźni.

Czytaj więcej...

 W październiku każdego roku, obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, tym razem pod hasłem „Czytanie dla pokoju”, które jest odniesieniem do trwającej wojny na Ukrainie od 24.02.2022r.  

 Nasza biblioteka również przyłączyła się do akcji. W myśl słów Benjamina Franklina, że „nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju” nauczyciele bibliotekarze polecają dla uczniów ZS nr 2 w Kraśniku kilka propozycji literackich, które skłaniają czytelnika do refleksji nad tematyką wojenną, pokojem i wolnością na świecie. Zachęcamy uczniów naszej szkoły  do czytania tak wartościowych pozycji literackich jak : wiersz Wisławy Szymborskiej Koniec i początek, Czesława Miłosza Campo di Fiori, powieści: Rozmowa z Katem Kazimierza Moczarskiego opatrzonej wstępem Normana Davisa, Na zachodzie bez zmian  Ericha Maria Remarque, Pargraf 22 Josepha Hellera, Zaniemówienie Justyny Wydry, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

Czytaj więcej...