ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 31468

Regulamin

Informacje o realizacji projektu zawodowego w ZS nr 2 w Kraśniku przeznaczonego dla uczniów Technikum nr 2 oraz nauczycieli.

Tytuł projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim

Okres realizacji projektu: od: 2020-09-01 do: 2023-09-29

Projekt ma na celu lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Zadania, które będą realizowane:

Zadnie 1 – współpraca z pracodawcami.
W ramach współpracy z pracodawcami, uczniowie będą odbywali płatne staże uczniowskie zawodowe w wymiarze 150h/os. – w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk.
Zadanie 2 – Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.
Nauczyciele będą podnosić kwalifikacje przez udział w kursach specjalistycznych oraz studiach podyplomowych.

Zadanie 4 – Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów.
W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach:
Technik informatyk:
- Bazy danych - zaawansowane zapytania w  języku SQL
- Multimedia i grafika komputerowa
- Programowanie stron internetowych na urządzenia mobilne

Technik ekonomista:
- Zaawansowane możliwości oprogramowania biurowego

Zadanie 5 – Wyposażenie pracowni zawodowych
Zakup nowych zestawów komputerowych do 2 pracowni oraz dodatkowego wyposażenia na potrzeby realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych oraz przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Zadanie 6 – Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
W ramach rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniowie będą uczęszczać na dodatkowe zajęcia z języka obcego.
- Język angielski w informatyce dla technika informatyka
- Język angielski w ekonomii dla technika ekonomisty
- Kurs z przedsiębiorczości "Moje przedsiębiorstwo"
Wszystkie zajęcia dodatkowe dla uczniów są bezpłatne.