ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

We wtorek, 24.11.2020r. odbył się etap ustny Olimpiady Historycznej. Uczestnicy zakwalifikowali się do tego etapu na podstawie historycznych prac badawczych własnego autorstwa. Podczas eliminacji ustnych odpowiadali oni napytania z zakresu historii na poziomie rozszerzonym oraz z wybranej przez siebie epoki. Kolejnym wymaganiem była znajomość trzech lektur historycznych. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Jakub Chmielewski z kl.2b, Patrycja Dębicka z kl. 2fG, Katarzyna Gozdalska z kl. 1f, Julia Kremlaś z kl.2bG, Klaudia Pawłowska z kl. 2f, Maciej Woźniak z kl. 2b oraz Wiktor Zawół z kl. 3f. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokich wyników i życzymy powodzenia w etapie okręgowym, który odbędzie się w styczniu 2021r.

Warszawa, 19 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

zachęcam do skorzystania z dodatkowego wsparcia finansowego, jakie rząd przygotował dla kadry pedagogicznej w związku z ograniczeniem zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego nauczyciele, którzy kształcą w sposób zdalny, otrzymają dofinansowanie w wysokości do 500 zł na zakup sprzętu potrzebnego do kształcenia na odległość.

Procedura przyznawania środków jest maksymalnie uproszczona, aby jak najszybciej i bez zbędnych formalności uzyskać odpowiednie wsparcie.
Mogą je Państwo przeznaczyć m.in. na zakup akcesoriów komputerowych, kamery internetowej, mikrofonu, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu słuchawkowego, tabletu graficznego czy mobilnego internetu. Refundacja obejmuje sprzęt zakupiony między 1 września a 7 grudnia 2020 r., a odpowiedni wniosek będzie kierowany do dyrektora szkoły. Wszystkie szczegóły dotyczące rządowego wsparcia znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl/edukacja.

Mamy nadzieję, że przyznane środki będą pomocne w Państwa pracy i pozwolą w sposób jeszcze bardziej efektywny realizować kształcenie na odległość. 

Dziękuję również za niezwykłe zaangażowanie, z jakim wykonują Państwo swoją pracę w tym trudnym czasie. Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania
za wsparcie okazywane uczniom i ich rodzicom, za motywowanie młodych ludzi do systematycznej nauki.

 

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian. Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Konsultacje dla zdających egzaminy
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

Olimpiady, turnieje i konkursy
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwia się przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zostaną opracowane propozycje wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, które będą poddane publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym będzie można spokojnie przygotować się do egzaminów.

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować o sukcesie naszego ucznia Marcela Domańskiego z klasy 2bG, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego 50 Olimpiady Biologicznej.W zawodach wzięło udział 1443 uczestników, z których do II etapu zakwalifikowano 612 uczestników. Warunkiem ostatecznej kwalifikacji do zawodów kolejnego szczebla jest wykonanie pracy badawczej i napisanie egzaminu.Opiekunem Marcela jest pani Urszula Gryniuk.               

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Miło nam poinformować, że 125 naszych uczniów otrzymało Stypendia Starosty Kraśnickiego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020. Stypendium naukowe to uhonorowanie pracy nie tylko młodzieży, ale również trudu rodziców i wychowawców.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Lista nagrodzonych uczniów:

Czytaj więcej...