ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 5833

            Tradycja pielgrzymowania klas pierwszych rozpoczęła się w roku 2007. Osobą, która zainicjowała wyjazdy do Wąwolnicy był ks. Grzegorz Ogorzałek.

            Podstawowym celem peregrynacji jest zawierzenie Matce Bożej czasu nauki w szkole średniej, kształtowania swojego charakteru oraz wchodzenia w bardziej samodzielne życie.

Wąwolnica to diecezjalne sanktuarium, w którym znajduje się figurka Matki Bożej Kębelskiej. Wspólna Eucharystia w tym szczególnym miejscu stanowi dziękczynienie za rodziców, wychowawców oraz tych wszystkich, którzy pomagają nam wejść w świat wartości duchowych i religijnych. To również wdzięczność za dar młodości i przyjaźni.

            Po wspólnej modlitwie uczniowie mają okazję zapoznać się z historią sanktuarium oraz niezwykłymi zdarzeniami opisanymi w miejscowej „Księdze Łask”. Zawiera ona podziękowania za ocalone życie, odzyskane zdrowie i opiekę Matki Bożej w trudnych sytuacjach.

            Inny cel wyjazdu młodzieży to integracja klas pierwszych. Takie zadanie spełnia pobyt w Kazimierzu Dolnym – malowniczo położonym miasteczku nad Wisłą. W programie jest zwykle spacer po Rynku, Małym Rynku z bożnicą, ruinach zamku, wejście na Górę Trzech Krzyży, wizyta w Kościele Farnym lub Kościele i klasztorze O.O. Reformatów. „Serce” tej ostatniej świątyni stanowi obraz Matki Bożej Kazimierskiej ukazujący Zwiastowanie.

            Zabytki te świadczą o ambicjach, mentalności i stylu życia oraz o religijności minionych pokoleń. Pobyt w tym, kiedyś wielokulturowym, miasteczku uczy nie tylko wrażliwości na piękno, ale także tolerancji i otwartości na różnorodność.

 

Materiały przygotowała: Alicja Szubartowska