ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 4379

 

 

 

"Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu"


- powiedział o górach Papież Jan Paweł II,

  podczas mszy św. w Nowym Targu 8 czerwca 1979 r.

 

     Nasza szkoła w niecodzienny sposób czci pamięć papieża Jana Pawła II. Społeczność szkolna doszła do wniosku, że sztampowe akademie nie są odpowiednie na miarę tak wielkiego Człowieka. Jako że papież Jan Paweł II znany był ze swojego zamiłowania do turystyki, postanowiliśmy zorganizować w drugą rocznicę Jego śmierci rajd pieszy. Propozycja zyskała aprobatę młodzieży i każdego roku 2 kwietnia organizowany jest „Rajd Papieski”.  Nie jest to zwykła wędrówka piesza, ponieważ idea rajdu zakłada, że przybiera on formę gry dydaktycznej składającej się z różnych konkurencji sprawnościowych i intelektualnych. Każda z klas uczestniczących w rajdzie otrzymuje pakiet materiałów niezbędnych podczas wędrówki. Znajdują się tam regulamin rajdu, mapka z wyznaczoną trasą, karta zadań, szczegółowa instrukcja dotycząca zadań oraz materiały źródłowe dotyczące biografii Jana Pawła II oraz historii zabytkowych obiektów mijanych na trasie, biografii ważnych ludzi związanych z regionem, pomników przyrody, miejsc pamięci narodowej. Zadaniem każdej klasy jest szczegółowe zapoznanie się z pakietem przygotowanych materiałów i wyznaczenie drużyny, która będzie reprezentowała klasę w konkurencjach na poszczególnych punktach kontrolnych. Klasy, które zdobędą najwyższą ilość punktów, otrzymują nagrodę w postaci dofinansowania do wycieczki klasowej. Wytyczaniem tras, opracowaniem materiałów i koordynacją całej imprezy zajmują się szkolni propagatorzy turystyki: Andrzej Bownik, Waldemar Gryta i Robert Strzyż.